Cursos disponibles

Obrim aules el 9 d'abril de 2020!

En aquest espai hi trobareu la informació general dels Tallers virtuals, aquella informació comuna i independent del Mòdul al qual esteu inscrites.

La informació o debats que es generin en aquest espai seran compartits per a totes les persones que participeu als Tallers virtuals.

MÒDUL 1 – Aterrant en el cooperativisme
• Introducció al cooperativisme
• Les cooperatives a Catalunya en xifres
• Tipus i classes de cooperatives
• Experiències cooperatives

MÒDUL 2 - Les cooperatives: què cal saber-ne?
• Finalitats, principis i valors cooperatius
• Marc legal
• Persones sòcies
• Òrgans de govern
• Règim econòmic
• Règim fiscal
• Autoregulació

MÒDUL 3 – Característiques de les cooperatives
• Característiques, avantatges i potencialitats de les cooperatives
− De treball associat
− De consumidors i usuàries
− De serveis

MÒDUL 4 – Engegar i participar en un projecte cooperatiu
• Aspectes clau de la posada en marxa:
− Equip promotor
− Elements de viabilitat i de sostenibilitat
− Elements bàsics
• Gestió cooperativa:
− Entorns complexos i models de gestió
− La dimensió relacional

MÒDUL 5 – Amb què comptem per constituir la cooperativa?
• Procés de constitució d’una cooperativa
• Actors, eines i recursos facilitadors
• Ecosistema cooperatiu

MÒDUL 6 – Coneixent cooperatives reals: estudi de cas
• Tres Cadires, SCCL (cooperativa de treball associat)
• CookinGirona, SCCL (cooperativa de serveis)
• Som Mobilitat, SCCL (cooperativa de consumidors i usuaris)

MÒDUL 7 – L’estratègia empresarial de la cooperativa
• Què és l’estratègia empresarial?
• Planificació estratègica o reflexió estratègica?
• Com es construeix el marc estratègic?
• Preferències estratègiques de les empreses d’economia social i solidària
• Els posicionaments estratègics
• L’estratègia en la política de l’empresa
• Contingut bàsic per a l’elaboració d’un marc estratègic a lacooperativa

MÒDUL 8 – Treball i gestió d’equips, governança compartida
• L’esfera relacional dels grups
• Estructura organitzativa: l’esfera visible
• Cultura organitzativa: l’esfera invisible

MÒDUL 9 – Intercooperació
• Orígens i principis i tipus d’intercooperació
• Criteris d’intercooperació. Claus d’èxit i fracàs
• Formes jurídiques