Implicar i fer participar
les persones sòcies a la cooperativa
Interactius aracoop
Aplicacions multimèdia per desenvolupar les competències empresarials clau
per gestionar la teva cooperativa.
Comunicació clara i efectiva entre la cooperativa i els socis
Dinamitzar el treball en equip
Organitzar l’estratègia per afavorir la participació de la massa social
Benvingut/uda a l’interactiu d’aracoop

El perquè de la importància de la implicació i la participació societària.

És necessari implicar les persones sòcies en el projecte de la nostra cooperativa. Per aquest motiu, en aquest espai, es tractaran alguns dels aspectes més destacats per millorar la participació societària, com són la comunicació clara i efectiva entre la cooperativa i els socis (eines, estratègies i recursos), la dinamització i el treball en equip (el compromís, els interessos comuns i la cohesió) i l’organització de l’estratègia per afavorir la participació de la massa social (fases i tècniques).

Els continguts.

En aquest bloc de tres accions de suport a la participació societària, hi podeu trobar:

  1. Pestanyes temàtiques:

    S’han escollit tres eixos vertebradors vinculats a la millora de la participació societària, cadascun orientat cap a un aspecte rellevant que s’anirà desvetllant a mesura que avancis en la situació que exposa el vídeo.

  2. Accés al glossari:

    En aquest apartat hem fet èmfasi a les paraules que identifiquen de forma més precisa el contingut de cadascun dels tres eixos. Cada paraula té una petita definició i en algunes hi ha un vincle interactiu. Si poseu el cursor damunt del vincle s’ampliarà la informació amb més significacions.

Itineraris.

Aquesta informació forma part d’un seguit d’actuacions que s’estan promocionant des de les entitats que formen part del projecte, i que tenen com a objectiu augmentar la participació i la implicació de les persones sòcies de la cooperativa.

Tot el que pots fer.

Pots entrar i sortir de l’aplicatiu tantes vegades com vulguis.

Si tens pressa, pots començar pel glossari. També el pots imprimir i d’aquesta forma tenir-lo en paper per arxivar-lo o repassar-lo quan et convingui.

També pots contactar amb les entitats promotores, si vols organitzar una activitat a la teva cooperativa. Et facilitarem consultors i fins i tot podem organitzar una activitat més completa ajustada a les teves necessitats.