Escola d’Oficials Forestals “volem mostrar que a través de la formació es pot esdevenir professionals excel·lents i enorgullir-se de la feina”

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Escola d’Oficials Forestals

dav

L’Escola d’Oficials Forestals és una cooperativa de treballs forestals i de formació en l’àmbit dels treballs forestals especialitzats. Hem obert un centre de formació a València d’Àneu, Pallars Sobirà, on gràcies a l’Ajuntament d’Alt Àneu disposem d’una aula i un magatzem forestal, on s’impartiran cursos de formació pràctica i específica en totes les operacions i fases de la cadena de treball forestal. Tala, esbrancat, poda, estassada, desembosc, classificació, valorització i transformació de la fusta, la sistemàtica de treball i prevenció de riscos, així com, coneixement pràctic i concret de les disciplines relacionades adaptades a la categoria professional (silvicultura, dasometria, planificació de treballs, etc.). L’escola realitzarà treballs forestals amb els alumnes i la maquinària pròpia en els boscos de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran.

Hem dissenyat un curs de 950 hores homologable a qualsevol curs que facin en una escola forestal d’àmbit europeu, amb les certificacions ECC i NPTC per formar oficials forestals especialistes i poder-los inserir al món laboral on hi ha una manca de treballadors forestals qualificats. A més realitzarem altres cursos més curts, i un curs per a graduats i enginyers forestals d’especialització en treballs forestals, on puguin experimentar i coneguin de primera mà els processos tècnics que després han de dirigir en la seva categoria professional.

L’escola es finança a través de les matrícules dels alumnes, dels treballs forestals que realitzem i hi ha una part important que hauria d’estar subvencionada per a que els cursos siguin accessibles per tothom i ja estem en contactes amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, el departament d’Educació i el Servei de Formació Agrària.

Ens estem anunciant per tota Catalunya, el nostre àmbit d’actuació és l’Alt Pirineu però la nostra repercussió és tot el país, ja que els alumnes poden venir de qualsevol racó i després es poden incorporar al sector a qualsevol indret.

Darrerament hem plantejat uns termes de col·laboració amb el Centre de Formació Forestal Especialitzada que depèn del Consorci del al Vall del Ges i l’Orís i la Diputació de Barcelona i en algunes actuacions col·laborarem amb ells en el seu àmbit d’actuació.

A més, hem constituït a iniciativa nostra la taula de la formació forestal a Catalunya on periòdicament ens trobem les escoles agràries, la UdL, l’agència estatal de l’EFESC, el CFFE i l’EOF i on se’ns ha encarregat la redacció i actualització dels manuals de l’oficial forestal especialista que seran de referència a Catalunya i que finançarà a priori el Servei de Formació Agrària.

El proper tres d’abril comencem el primer curs d’Oficial Forestal Especialista i farem formació pràctica als boscos del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i la Val D’Aran, i possiblement també en boscos de l’Arieja. A més a finals d’abril vindran a visitar la nostra escola alumnes de l’escola Forestal de Pamiers (França) i a examinar-se del nivell dos del Certificat Europeu de Motoserrista en el marc d’un projecte interregional europeu Pyremfor al qual ens vinculem a través del Centre de Formació Forestal Especialitzada.

Impacte esperat

En el present any 2018 pretenem formar entre deu i quinze oficials forestals especialistes, i realitzar un curs d’especialització per a graduats i tècnics forestals. L’impacte que busquem, més enllà de les xifres és l’exemple, la demostració que podem formar treballadors forestals qualificats homologables a qualsevol país europeu. Volem demostrar a l’administració que ha d’apostar per aquest tipus de formació, i al sector forestal que és més avantatjós contractar treballadors qualificats, per la seva gran perícia, seguretat i productivitat. I també volem tenir un impacte sobre el jovent, demostrant que el treball al bosc és una professió tant digna i necessària com les altres i que a través de la formació poden esdevenir professionals segurs i productius i es poden guanyar la vida i estar orgullosos de la seva feina.

Realment creiem que tindrem un gran impacte en el sector, ja que és un sector petit i molt reestructurat i a hores d’ara ja s’han generat expectatives al voltant del nostre projecte, hem promogut aliances i hem possibilitat la creació de la taula de la formació forestal, i la resposta en quant a alumnes comença a funcionar, cal ara implicar a les empreses en la inserció d’aquests alumnes i comprovar de primera mà la necessitat i oportunitat del nostre projecte.

Objectius del projecte

  • Obrir la primera escola formativa de treballs forestals que completi la formació teòrica amb la pràctica en els aprofitaments forestals, on els alumnes siguin els qui acabin fent l’aprofitament amb la tutela i col·laboració del professorat.
  • Oferir una professió de futur, altament qualificada en l’àmbit del món rural i l’Alt Pirineu.
  • Formar professionals altament qualificats i especialitzats, productius i amb experiència en la categoria d’oficials especialistes per donar resposta a la demanda de personal qualificat.
  • Aconseguir que tots els alumnes acabin el curs amb un alt nivell formatiu i experiència pràctica i aconsegueixin un lloc de treball en el sector.
  • Esdevenir un referent de centre formatiu de l’àmbit forestal per tal d’exemplificar les bones pràctiques i una sistemàtica de treball estàndard per dignificar la professió i dotar al sector de professionals competents.
  • Difondre els valors de la formació, la tecnificació i d’utilització de maquinària específica dins del sector forestal.
  • Exemplificar una sistemàtica de treball basada en els estàndards internacionals per a la prevenció de riscos la professionalització i l’augment de la productivitat dels treballs forestals.
  • Crear llocs de treball estables al municipi i a la comarca vinculats a la gestió forestal.
  • Aconseguir que la gestió forestal en les finques de la Generalitat de Catalunya tingui un retorn socioeconòmic per al municipi més enllà de les tres quartes parts del producte líquid dels aprofitaments.
  • Donar continuïtat i profunditat a l’estratègia de mobilització de fusta i desenvolupament del sector forestal en els boscos públics, aportant professionals qualificats en la realització de treballs forestals.

Com neix el projecte?

La cooperativa neix de la unió de tres autònoms amb diferents nivells d’experiència en el camp dels aprofitaments forestals i la formació. Durant anys hem coincidit professionalment en diferents projectes i a nivell formatiu, i hem anat constatant la necessitat d’acabar la feina en l’àmbit de la formació forestal, que si bé ha avançat molt a l’hora de la implantació dels certificats europeus, hi ha un buit enorme alhora de donar una eina formativa de principi a final.

Existeixen les escoles agràries que fan una formació molt àmplia i poc específica i el Centre de Formació Forestal Especialitzada (aliat en el nostre projecte) que fa formacions especifiques d’una setmana per a reciclatge i especialització de treballadors del sector, però no existeix cap oferta formativa a l’estat que permeti a una persona aprendre de principi a final l’ofici forestal, com si que passa a la resta de països europeus.

Fa dos anys coincidim en la necessitat d’emprendre el projecte de l’escola per donar resposta a aquesta necessitat ja que el sistema formatiu d’àmbit forestal del nostre país no està en condicions ni materials, ni humanes, per poder-ho fer a curt termini.

Missió i visió

Formar oficials especialistes en treballs forestals per tal de professionalitzar el sector i dignificar l’ofici de treballador forestal en els àmbits de la tècnica, la seguretat i la productivitat.

Esdevenir centre de referència de l’especialització en treballs forestals, per als alumnes de models forestals que volen especialitzar-se en treballs forestals.

Al sector forestal tenim una sobre formació de tècnics i capatassos i en canvi els treballs forestals i les operacions amb maquinària les acaben fent treballadors sense cap formació, falta la baula de l’oficial forestal en la cadena de treball, ja que passem del peó sense formació, al capatàs, o al tècnic.

Amb l’exemple pretenem aconseguir que el títol d’Oficial Forestal Especialista s’acabi incorporant al sistema formatiu reglat del nostre país i que el curs que oferim s’acabi concertant d’alguna manera per l’administració perquè puguem omplir el buit de treballadors forestals qualificats i dignificar l’ofici i el sector.

Alhora pretenem dinamitzar el sector a nivell d’Alt Pirineu, on hi ha el 20% de la superfície forestal del país i pràcticament tota de titularitat pública i el sector forestal té un pes nul en l’economia local.

Contacte

Trobareu tota la informació al nostre web, i estem presents a Instagram.

 

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies