català | español
Benvingut/da al sistema interactiu d’aracoop

El perquè de les competències empresarials.

Podem definir la competència professional com el conjunt de comportaments observables que estan relacionats amb una bona o excel·lent execució en un treball i en una organització concreta, en aquest cas la teva cooperativa. Per tal de poder dur a terme aquests comportaments inclosos en les competències que conformen el perfil de membre del consell rector, s’han de donar una sèrie de components: saber (coneixements), saber fer (habilitats), saber estar (actituds), voler fer (motivacions) i poder fer (recursos i mitjans).

Per a què et serveixen?

Per treballar les competències, bé siguin estratègiques, qualitatives o bé tècniques; serveixen per orientar la gestió de la cooperativa a la millora permanent.

Els continguts.

En aquest sistema interactiu de cinc competències empresarials clau per gestionar la cooperativa, hi pots trobar:

  1. AVALUA’T. Accés al test:

    En aquesta pestanya, hi pots trobar 25 preguntes relacionades amb els eixos competencials proposats. Aquest test et permet saber el teu nivell en cada competència. Les respostes són totalment personals i no queden recollides per jutjar o puntuar fora de la teva curiositat de coneixement individual. Un cop realitzades, les pots guardar i imprimir, i així tens el mapa del conjunt i de les àrees que requereixen una ampliació d’aprenentatge.

  2. FORMA’T. Pestanyes temàtiques.

    S’han escollit 5 eixos vertebradors de competències, cadascun d’ells, orientat a un aspecte rellevant que s’anirà desvetllant, a mesura que avancis en el relat del vídeo i que permet ampliar o contrastar el teu coneixement en la matèria, per tal de poder assumir amb més determinació, la gestió que teniu encomanada per l’exercici del rol dins del consell rector.

    També disposeu del glossari. En aquest apartat, hem fet èmfasi en les paraules que identifiquen de forma més precisa el contingut de cadascun dels eixos competencials. Cada paraula, té una petita definició i en algunes hi ha un vincle hiperactiu. Si poseu el cursor damunt del mateix s’ampliarà la informació amb més significacions.

Itineraris.

Aquesta informació forma part d’un seguit d’actuacions que s’estan promocionant des de les entitats que formen part del projecte, i que tenen com a objectiu, impulsar els perfils professionals dels membres dels consells rectors.

S’han detectat desequilibris i factors crítics en l’exercici professional i això comporta per part nostra, el compromís de crear diverses eines i diversos recursos, per millorar la gestió de les empreses a través dels models de gestió clau de competències, per vetllar també per la igualtat d’oportunitats i per tenir més equilibri i harmonia en la gestió del conjunt de cooperatives.

Tot el que pots fer.

Pots entrar i sortir de l’aplicació tantes vegades com vulguis.

Si tens pressa, pots començar pel glossari. A més, el pots imprimir i, d’aquesta forma, tenir-lo en paper per arxivar o repassar quan et convingui.

També, pots contactar amb les entitats promotores, si vols organitzar una activitat a la teva cooperativa. Et facilitarem consultors i, fins i tot, podem organitzar una activitat més completa, ajustada a les teves necessitats.