Inserjobs, un Projecte Singular que crea ocupació tancant el cicle de l’economia circular

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Inserjobs

La forta crisis que ha patit el nostre pais i els alts nivells d’atur fan difícil la contractació de col·lectius en risc. El nostre municipi, Centelles, contempla una de les taxas d’atur més altes de la comarca de l’Osona. Per aconseguir els seus objectius, l’associació recull roba i aparells elèctrics o electrònics que no s’utilitzen. Un cop els recollim, els amagatzamem i els arreglem. Va ser durant un curs de formació per l’arranjament d’aquests aparells que va sorgir la idea de crear la cooperativa

Amb la nostre cooperativa conseguim

 • Millora l’ús dels recursos, possibilitant que s’allargui el cicle de vida dels aparells elèctrics, electrodomèstics i de la roba
 • Evita la contaminació atmosfèrica a l’evitar l’emissió de més CO2 a l’atmosfera, i d’aquesta manera es col•labora en la prevenció de l’efecte hivernacle que col•labora en el canvi climàtic
 • Posa de nou en el mercat aparells i roba a un cost assequible arribant a tots els poders adquisitius
 • Es possibilita a la ciutadania l’exercici d’un consum sostenible
 • Crea ocupació per a persones que es troben en situació o risc d’exclusió social

Pensem que aquests projecte te un doble objectiu: ser respectuós amb el medi ambient i crear llocs de treball per a col·lectius en risc.

Amb la posterior venda del material recollit: LLuitar per un consum més sostenible.

On estem operant

A causa de la nostra activitat operem en tota Catalunya, especialment a les comarques del Barcelonès, el Maresme i Osona. Gràcies a aquest projecte hem pogut obrir nostra primer tenda de venda de roba i calçat usat en L’Hospitalet.

Impacte esperat

El impacte esperat és poder contractar a 4 persones a temps total i amb contractes indefinits per a la millor gestió de la recollida i venda de la roba i el calçat usat i poder ampliar la recollida a aparells infomàtics i telefonia mòbil.

Objectius del projecte

 • El nostre objectiu principal és la inserció sociolaboral de joves en situació d’exclusió social o en risc d’arribar-hi que estiguin desocupats i que tinguin dificultats importants per a integrar-se al mercat de treball ordinari.
 • Oferir llocs de treball, centrats en el reciclatge i acompanyaments personals per tal d’afavorir el procés de reinserció dels treballadors.
 • La recuperació d’aparells i roba
 • Posar de nou en el mercat (reutilitzar) aparells i roba a un cost assequible arribant a tots els poders adquisitius
 • Possibilita a la ciutadania l’exercici d’un consum sostenible

Com naixem

La idea de crear la Cooperativa Inserjobs, parteix de l’Associació Proyectos Infantiles, creada l’any 2007, els seus objectius són l’ajuda humanitària, el desenvolupament i la promoció de la justícia envers els nens/as en risc i les seves famílies. Donant beques menjador a nens les famílies dels quals tenen greus problemes econòmics.

Vam creure que seria important que el treball que realitzàvem en l’associació fos realitzat per persones en risc d’exclusió, va anar llavors quan vam engegar la creació de l’empresa d’inserció.

Missió i visió

Amb aquest projecte volem obrir botigues per vendre el material reciclat per nosaltres. Oferint:

 • Suport formatiu laboral:
  • Treballar el manteniment d’hàbits de normalització laboral: assistència, seguretat i salut laboral, ser capaç de respondre a les tasques assignades, fomentar el treball en equip, mantenir una actitud d’iniciativa i d’estabilitat en el treball, tenir capacitat d’atenció i centrar-se en el lloc de treball així com acceptació de les ordres de l’encarregat.
  • Promocionar una continuïtat laboral en el mercat ordinari de treball (com a fase final), mitjançant el contacte o derivació al mercat ordinari de treball.
  • Seguiment de l’evolució laboral del jove treballador desenvolupant el treball, per part del educador / encarregat. Mantenir coordinació amb el recurs socioeducatiu referent, per donar suport al seu procés educatiu, d’integració social i al territori. Mantenir un seguiment educatiu del o la jove treballador / a, per motivar-ho en el desenvolupament del treball i la integració social.
 • Llocs de Treball remunerat:
  1. En primer lloc en el nostre centre, un cop arriben els materials es realitzarà les tasques corresponents de verificació, segregació, reparació, neteja.Els procediments han d’incloure controls de qualitat, emplenats per un responsable tècnic. Cada procediment, inclourà la metodologia específica per realitzar les manipulacions, les comprovacions o reparacions de l’equip, en el cas dels aparells electrics i electrodomestics.
  2. Preparació per a la venda i etiquetatge: Després de passar pel control de qualitat i neteja, l’aparell serà etiquetat indicant:que és recuperat.
  3. Posterior venda a les nostres botigues

Contacte

Sergio Benjamin Ros
Sergio.ros@inserjobs.cat
Mòbil: 695975520
Carrer Ollic, 5
08540 Centelles (Barcelona)

Xarxes en les que estem presents

Ajuntaments, concretament Serveis Socials
PROGRAMA “BARCELONA AMB L’OCUPACIÓ DE QUALITAT”. Del Programa LABORA del Ajuntament de Barcelona.
Xarxa Ateneus cooperatius

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies