L’Ajuntament de l’Hospitalet promou un ProjecteSingularCoop per a la nova creació d’empreses d’economia social i la consolidació de les ja existents

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

L’Ajuntament de l’Hospitalet promou la nova creació d’empreses d’economia social i consolida les ja existents per tots els impactes que reverteixen en el territori amb aquest model d’organització

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va recollir, en el procés participatiu LH On, les inquietuds i previsions de la ciutadania per a dissenyar la ciutat de l’any 2020. Entre aquestes inquietuds va sorgir la necessitat de potenciar l’Economia Social com a motor de canvi i eina generadora de riquesa i ocupació amb un fort component d’arrelament territorial.

Aquest procés participatiu va esdevenir estratègia en el si del document del Pla d’Actuació Municipal, que en definitiva recull, ordena i posa en valor la voluntat ciutadana expressada en la iniciativa LH ON. El segon objectiu de ciutat és L’HOSPITALET, UNA NOVA CENTRALITAT METROPOLITANA. Per assolir aquest objectiu a mig termini, es pretén dotar de presència i valor la ciutat en varis àmbits: el de la centralitat turística, i el del desenvolupament econòmic, entre d’altres.

Els dos eixos principals d’aquesta nova centralitat del teixit econòmic local han de ser, per una banda, el foment de la innovació per a fer més competitives les nostres empreses; i, sense dubte, l’impuls i el recolzament a l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària a l’àmbit municipal, com a generador de factors d’igualtat social, d’ocupació de qualitat i d’arrelament al territori. Així, l’objectiu estratègic 2.6 del nostre Pla d’Actuació Municipal és PROMOURE L’ECONOMIA SOCIAL: “Cercar iniciatives que facin visible l’economia social i solidària de la nostra ciutat i mecanismes que impulsin aquest sector com a via emergent de desenvolupament econòmic local, per tal de cohesionar-la i expandir-la”.

Per contribuir a donar resposta a aquestes instruccions que emanen del PAM, hem plantejat un Projecte Singular que integra una acció combinada en els àmbits d’actuació d) Actuacions destinades a la millora i l’enfortiment empresarial, d’adaptació a les TIC (…) i e) Actuacions destinades al foment de la internacionalització (…).

Les activitats previstes a cada un dels àmbits tindran com a objectiu l’enfortiment de les entitats existents a la ciutat, i l’ajut a la creació de noves entitats. A més s’incidirà en aspectes com la visualització de l’ESS a través de l’organització de ponències, actes i seminaris.

Mitjançant assistències externes, s’oferiran mentories i acompanyament per consolidar les entitats existents i ajudar a la creació de noves. Tot el programa rebrà el suport d’una campanya de comunicació i difusió.

On esteu operant:

El nostre àmbit d’actuació serà municipal: l’Hospitalet de Llobregat

Impacte esperat:

Els resultats previstos del projecte són:

 • Implementar plans de comunicació i/o digitalització a 5 entitats del territori
 • Implementar plans d’innovació i/o internacionalització a 5 entitats del territori
 • Difondre els actes i fases del programa a 500 entitats del territori
 • Impartir 50 hores de formació específica a entitats i treballadors/es
 • Contribuir a la creació de 2 entitats de nova creació en el municipi

Objectius del projecte:

Els objectius generals del projecte són:

 • Enfortir l’economia social i solidària i les seves organitzacions a la ciutat
 • Visibilitzar l’economia social i solidària i les seves organitzacions a la ciutat
 • Creació, retenció i atracció de noves iniciatives
 • Transversalitzar l’economia social i solidària al territori
 • Dotació de recursos humans amb dedicació plena a la potenciació de l’ESS

Com naixeu:

El projecte neix de l’encàrrec polític que marca el nostre document-guia per a la gestió, el Pla d’Actuació Municipal 2016-2019.

Missió i visió:

L’Ajuntament de l’Hospitalet, a través de la Regidoria de Turisme i Desenvolupament Econòmic, pretén esdevenir un referent en la creació d’activitat econòmica local, i en l’impuls a l’enfortiment del teixit productiu, parant especial atenció a l’evolució i presència dels actors i actrius de l’Economia Social i Solidària (en tant que element dinamitzador, amb fort arrelament i amb capacitat de cohesió social).

Contacte:

Fran Fernández, tècnic assessor de la Regidoria de Turisme i Desenvolupament Econòmic
ffernandezm@l-h.cat
93.403.69.45
Xarxes en les que estem presents:

De moment, tenim presència a la nostra web www.dinamitzaciolocallh.cat  i a:

 • Facebook: https://es-es.facebook.com/LHDinamitzaciolocal/
 • Twitter: https://twitter.com/LHDinamitzacio

 

 

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies