Premis als millors treballs universitaris en l’àmbit del tercer sector, l’economia social o les cooperatives

Presentació

L’acció consisteix en atorgar premis als millors treballs de Fi de Grau o de Postgrau i treballs de Fi de Màster que s’hagin realitzat en universitats catalanes públiques i privades durant el curs acadèmic 2016-17 en temes relacionats amb el tercer sector, l’economia social o el cooperativisme. Aquesta acció fomentarà l’especialització en aquestes àrees de coneixement i impulsarà a l’alumnat amb inquietuds socials.

Objectius

 • Donar visibilitat a les àrees de coneixement relatives al tercer sector, l’economia social i el cooperativisme en les universitats catalanes.
 • Fomentar l’especialització del alumnat en tercer sector, economia social i cooperativisme, tant a nivell de Grau com de Postgrau.
 • Reconèixer els millor Treballs de Fi Grau o de Postgrau i de Fi de Màster realitzats a Catalunya.
 • Facilitar la creació d’una xarxa de personal acadèmic interessat en aquestes àrees.

Bases del premi

El programa aracoop, amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra com a directora de la Xarxa Yunus Social Business Center (Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Abat Oliba – CEU, EADA) estableixen un reconeixement dels millors Treballs de Fi de Grau o Postgrau (TFG) i de Fi de Màster (TFM) sobre el tercer sector, l’economia social o les cooperatives.

Poden presentar-se al premis aquelles persones que hagin presentat un Treball de Fi de Grau o Postgrau (TFG) o Treball de Fi de Màster (TFM) i que reuneixi les condicions establertes en aquestes bases.

PRIMERA. Objecte

Premis als millors TFG i TFM presentats entre l’1 de desembre de 2016 i el 20 de setembre de 2017 i que versin sobre el tercer sector, l’economia social o les cooperatives.

SEGONA. Candidatures

Poden optar al premi aquelles persones que hagin presentat un TFG o un TFM en una universitat catalana, obtenint una qualificació superior o igual a 7 sobre 10.

Nomes s’admetrà una sol·licitud per TFG o TFM presentat, independentment del nombre de persones que l’hagin realitzat.

TERCERA. Característiques dels treballs

 1. La temàtica del TFG o TFM ha de fer referència a una temàtica vinculada al tercer sector, l’economia social o les cooperatives.
 2. Els TFG i TFM, han d’haver estat presentats entre l’1 de desembre de 2016 i el 20 de setembre de 2017.
 3. Han de ser treballs originals i han d’haver estat qualificats per la universitat amb una nota igual o superior a 7.
 4. La llengua emprada en el treball pot ser català, castellà o anglès.

QUARTA. Presentació de les sol·licituds

Per a poder optar a la present convocatòria, les persones interessades hauran d’enviar la documentació necessària a l’adreça premis@sbcbarcelona.org entre l’1 de Desembre de 2016 i el 25 de Setembre de 2017 (ambdós inclosos).

La documentació que caldrà enviar és:

 • Document 1: Dades personals de les persones autores del treball.
 • Document 2: Un resum de 1.500 caràcters del treball en català, castellà i anglès.
 • Document 3: Fotocòpies del DNI de les persones autores.
 • Document 4: Document acadèmic en el que s’especifiqui el títol del treball, qualificació i data de presentació del mateix, així com les dades de contacte per si cal verificar les dades (personal acadèmic o secretaria). Si es considera pertinent es valorarà la identificació del tutor/a del treball així com el tribunal que l’ha avaluat.
 • Document 4: Copia del TFG o TFM.
 • Document 5: Versió cega del TFG o TFM, en el que no hi consti cap nom de les persones autores, tutors o universitat en el que s’ha elaborat el treball, per tal de que pugui ser avaluat de manera anònima pel tribunal.

Aquelles sol·licituds que no incloguin tota la documentació o que es presentin fora del termini establert, seran desestimades.

CINQUENA. Requisits de les sol·licituds

La presentació de la documentació per a optar al Premi implica autoritzar al programa Aracoop a donar publicitat del nom de les persones premiades, el títol i el resum dels TFG o TFM, així com a publicar la seva imatge en fotografies i vídeos (realitzades a l’acte de lliurament o en altres moments). Les imatges podran ser difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació habitual (televisió, premsa, Internet, mitjans externs…). La distribució s’efectuarà únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats del programa aracoop. Les persones autores autoritzen gratuïtament al programa aracoop a editar i publicar els treballs que resultin finalistes.

SISENA. Dotació del Premi

S’atorgaran un màxim de 5 reconeixements als millors TFG/TFM en el marc d’un acte públic que es celebrarà durant el quart trimestre del 2017.

 • Premi especial (per TFG o TFM)per a la seva contribució en posicionar i promoure  l’economia social: dotació de 1.800 euros + un val de 140 € de compres a Abacus
 • Primer premi TFG: dotació de 1.500 euros + un val de 140€ de compres a Abacus
 • Segon premi TFG: dotació de 1.000 euros + un val de 140€ de compres a Abacus
 • Primer premi TFM: dotació de 1.500 euros + un val de 140€ de compres a Abacus
 • Segon premi TFM: dotació de 1.000 euros + un val de 140€ de compres a Abacus

En el cas que alguna de les categories quedi deserta per manca de treballs o de la qualitat de les mateixes, el jurat tindrà la potestat d’atorgar més premis en altres categories.

SETENA Jurat i procés de selecció.

Es nomenarà un tribunal composat per persones amb el següent perfil:

 • Persones expertes de l’àmbit universitari català.
 • Persones amb una dilatada trajectòria en l’àmbit del tercer sector, l’economia social i les cooperatives.

Aquest tribunal estarà composat per entre 5 i 7 membres. La reunió del tribunal i el posterior lliurament de premis tindran lloc durant el quart trimestre del 2017.

VUITENA. Criteris de valoració

Els criteris de valoració dels TFG i TFM seran els següents

 • Rellevància del tema.
 • Originalitat en el seu desenvolupament.
 • Novetat de l’aportació.
 • Rigor metodològic.
 • Qualitat de l’expressió.

Destinataris

Persones matriculades en les universitats catalanes públiques i privades, en Graus, Postgraus o Màsters i que presentin treball de Fi de Grau o de Postgrau o treball de Fi de Màster sobre el tercer sector, l’economia social o el cooperativisme durant el curs acadèmic 2016-17.

Termini

El termini per a l’enviament de Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster s’obrirà el 10 de Desembre de 2016 i es tancarà el 20 de Setembre de 2017 (ambdós inclosos). La resolució i el lliurament del premi es realitzarà durant els mesos d’Octubre i Novembre.

Dubtes i consultes

Es poden realitzar consultes relatives al premi al correu electrònic: premis@sbcbarcelona.org

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR