Projectes Singulars

Els Projectes Singulars, treballen en paral·lel i complementàriament als Ateneus Cooperatius, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.

Recull de les 72 iniciatives que s’han recolzat a l’edició 2018-19

Recull de les 56 iniciatives de l’edició 2017-18

Al 2016-17 es van recolzar 15 iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques.

A l’edició 2017-18 es van recolzar les següents 56 iniciatives:

Projectes de país

1. Consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

1. Consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya

Promogut per l’entitat: Habitatges LaBorda, SCCL

El projecte consisteix en la consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya a partir del suport a projectes existents, la difusió i la constitució de noves cooperatives

Descripció del projecte

2. Creació d’un observatori Català de l’Economia Social

2. Creació d’un observatori Català de l’Economia Social

Promogut per l’entitat: Grup Clade

El projecte consisteix en la creació d’un Observatori Català de l’Economia Social que respon a la necessitat de disposar de dades globals que permetin orientar decisions estratègiques públiques i privades de desenvolupament de l’economia social a Catalunya

3. Projecte pilot que garanteixi el relleu generacional en el camp català

3. Projecte pilot que garanteixi el relleu generacional en el camp català

Promogut per l’entitat: FCAC

El projecte consisteix en dissenyar, validar i iniciar la implementació d’un projecte pilot, que garanteixi el relleu generacional en el camp català. Aquest està liderat per les cooperatives amb l’objectiu de ser transferible a la resta del sector, per tal de motivar als joves a la inserció al camp i comercialitzar la seva producció a través de les cooperatives agràries o si més no a través d’altres fórmules cooperatives com poden ser les cooperatives de treball associat amb activitat agrària o bé mitjançant empreses d’economia social.

Descripció del projecte

4. Projecte de cultura i mitjans de comunicació

4. Projecte de cultura i mitjans de comunicació

Promogut per l’entitat: Som, SCCL

El projecte consisteix en la creació de la cooperativa SomImpulsa, acumulant talent directiu, impulsant el creixement al territori i sectorialment i incorporant el cooperativisme a les millors iniciatives de la indústria cultural a Catalunya

5. Instrument per afavorir l’accés a l’habitatge a un preu assequible

5. Instrument per afavorir l’accés a l’habitatge a un preu assequible

Promogut per l’entitat: Gestió Veïnal de barri, SCCL

El projecte consisteix en la creació d’un instrument que afavoreixi l’accés a l’habitatge digne a preus assequibles. Es proposa mobilitzar el parc d’habitatges buits de particulars cap al lloguer assequible, crear un fons de reserva per a la compra d’habitatge, difondre i fer incidència social i política en torn a l’habitatge cooperatiu, creant una cooperativa d’usuaris.

Descripció del projecte

6. Plataforma tecnològica per compartir vehicles i promoure els valors cooperatius

6. Plataforma tecnològica per compartir vehicles i promoure els valors cooperatius

Promogut per l’entitat: Som Mobilitat, SCCL

Som Mobilitat, cooperativa de consum sense ànim de lucre, vol ciutats amb menys cotxes, menys soroll, amb l’aire més net i contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic. Per fer-ho, vol deixar endarrere el model de mobilitat actual basat en el vehicle privat i de combustió i impulsar un model basat en: anar a peu i amb bicicleta, amb transport públic sempre que es pugui i si ens cal un vehicle que sigui elèctric i compartit. El projecte consisteix en l’ús d’una plataforma tecnològica per compartir vehicles i promoure els valors de la cooperació i el cooperativisme.

Descripció del projecte

7. Portfoli de productes/serveis que responguin a les necessitats reals de professors/es

7. Portfoli de productes/serveis que responguin a les necessitats reals de professors/es

Promogut per l’entitat: Abacus, SCCL

El projecte consisteix en la dinamització de la comunitat educativa interactuant amb ella en espais reals i virtuals i articulant el coneixement derivat de la interacció amb la comunitat educativa. A més, es vol facilitar la implementació de projectes d’economia col·laborativa, especialment centrats en l’àmbit de l’educació.

Veure descripció

8. Donar resposta a la cura de les persones des de l’economia social

8. Donar resposta a la cura de les persones des de l’economia social

Promogut per l’entitat: Surt, Fundació de Dones

El projecte consisteix en la creació d’una xarxa d’entre 15 i 20 agents referents, amb l’objectiu de sensibilitzar i introduir en la comunitat local dels conceptes de l’economia de les cures, del seu lloc central en l’articulació comunitària, obrint espais de diàleg i participació que facilitin el reconeixement social de la cura i promoguin noves respostes a les necessitats de cura des de l’àmbit de l’economia social que permetin trencar el cercle de cura-desigualtat-precarietat.

Descripció del projecte

9. Promoció de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús

9. Promoció de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús

Promogut per l’entitat: Sostre Cívic, SCCL

El projecte consisteix en la promoció de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús a diverses demarcacions del territori, per facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius de població amb dificultats i /o necessitats específiques, captar patrimoni privat del mercat lliure especulatiu per un valor d´ús, activat patrimoni en desús per a la transformació econòmica, social i sostenible i crear una eina de gestió, dinamització i acompanyament de grups que promoguin projectes col·lectius.

Descripció del projecte

10. Creació d’un diari cooperatiu en paper

10. Creació d’un diari cooperatiu en paper

Promogut per l’entitat: Diari Jornada, SCCL

El projecte consisteix en la creació d’un diari cooperatiu en paper amb l’objectiu de difondre l’economia social i solidària.

11. Creació de ServimCoop, per facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius que en tenen dificultats

11. Creació de ServimCoop, per facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius que en tenen dificultats

Promogut per l’entitat: Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCCL

El projecte té l’objectiu de resoldre els problemes d’accés a l’habitatge d’una part de la població i la millora de la ocupació de la convivència, plantejant solucions innovadores, que facilitaran la sostenibilitat i el desenvolupament d’un model d’economia transformadora.

12. Inserció laboral de CET/EI dins el sector de serveis de repartiment a domicili

12. Inserció laboral de CET/EI dins el sector de serveis de repartiment a domicili

Promogut per l’entitat: TEB Solucions, SCCL

El projecte consisteix en la creació d’una cooperativa de segon grau de serveis de repartiment a domicili, establint aliances amb altres entitats com altres CETs i Empreses d’Inserció

13. Desenvolupament de vehicles camper d’oci des de l’economia social, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat ambiental

13. Desenvolupament de vehicles camper d’oci des de l’economia social, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat ambiental

Promogut per l’entitat: Camper Diem Sabadell, SCCL

El projecte consisteix en el desenvolupament de prototips de vehicles camper d’oci, generar indústria auxiliar i de components pels vehicles camper i d’oci, desenvolupant tots els productes tenint en compte els criteris d’eficiència i sostenibilitat ambiental.

Descripció del projecte

14. Promoure noves cooperatives en el sector de la producció agrària ecològica català

14. Promoure noves cooperatives en el sector de la producció agrària ecològica català

Promogut per l’entitat: Fundació Futur

El projecte consisteix en promoure la creació de noves cooperatives viables i sostenibles i incentivar projectes ja iniciats en el sector de la producció agrària ecològica per a la seva consolidació, desenvolupant un nou ús de les cooperatives agràries, un nou ús d’espais infrautilitzats on assessorar potencials plans de caràcter econòmic per a la dinamització territorial, treballar en tots els territoris l’estratègia Catalunya 2020 i treballar per a incentivar la creació de llocs de treball en col·lectius d’especial vulnerabilitat. Més informació.

Veure descripció

15. Inserció laboral de CET/EI a través de reciclatge de contenidors i servei de manteniment

15. Inserció laboral de CET/EI a través de reciclatge de contenidors i servei de manteniment

Promogut per l’entitat: Xarxa Ambiental, SCCL

El projecte consisteix en inserció laboral de CET/EI, consistent en el reciclatge de contenidors i un servei de manteniment, a través d’un taller de reparació i reposició de peces, planxa i pintura.

Descripció del projecte

16. Enfortir l’hostalatge cooperatiu i el turisme socialment responsable

16. Enfortir l’hostalatge cooperatiu i el turisme socialment responsable

Promogut per l’entitat: Els Caus Turisme Sost. i Cooperatiu SCCL

El projecte consisteix en l’enfortiment del catàleg de serveis dedicats a l’hostalatge cooperatiu i el turisme socialment responsable. El projecte proposa integrar dins d’un segell de qualificació, un model empresarial per vetllar per la viabilitat i entitats associades. El segell anirà associat als valors d’excel·lència professional i social. També inclou la generació de dues cooperatives.

17. Fomentar l’economia verda i l’ecoturisme a través de l’economia cooperativa

17. Fomentar l’economia verda i l’ecoturisme a través de l’economia cooperativa

Promogut per l’entitat: Idària, Empresa d’Inserció, SCCL

El projecte es planteja en el marc de l’economia verda, promoure la gestió integral de finques i turisme de natura (ecoturisme), a través de la formació de persones, la creació de cooperatives i la reactivació de finques de patrimoni inactiu.

18. Propostes de consum en els àmbits de l’energia, finances, comunicació, mobilitat, habitat, oci i salut

18. Propostes de consum en els àmbits de l’energia, finances, comunicació, mobilitat, habitat, oci i salut

Promogut per l’entitat: Opcions de Consum Responsable, SCCL

El projecte consisteix en la creació de 2 noves cooperatives amb els objectius de consolidar i estendre els grups de consum ecològic, crear plataformes d’intercooperació, crear una central de compres, acompanyar la creació de noves cooperatives i facilitar la distribució de productes ecològics. També busca facilitar la participació de les persones en la gestió cooperativa, realitzar accions de comercialització conjunta i mancomunar serveis.

Descripció del projecte.

19. Promoure la construcció ètica i social d’habitatge inclusiu i cooperatiu en cessió d’ús

19. Promoure la construcció ètica i social d’habitatge inclusiu i cooperatiu en cessió d’ús

Promogut per l’entitat: Cohabitatge Cooperatiu – Sostre Cívic

El projecte consisteix en la promoció de la construcció ètica i social d’habitatge inclusiu i cooperatiu en cessió d’ús, a través de fomentar la creació de noves cooperatives dirigides a desenvolupar nous usos de patrimonis, cooperatives de consum i recursos infrautilitzats.

20. Desenvolupament d’una eina interactiva amb els ciutadans per la rehabilitació energètica dels edificis

20. Desenvolupament d’una eina interactiva amb els ciutadans per la rehabilitació energètica dels edificis

Promogut per l’entitat: Ciclicarquitectura, SCCL

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una nova eina de caràcter interactiu al servei de la ciutadania, el sector productiu i agents inversos per a l’elaboració d’estratègies per a rehabilitació energètica.

Descripció del projecte.

Reactivació territorial i generació d’ocupació

21. Cooperativa pública de gestió de serveis a les persones (ajut a domicili centre de dia)

21. Cooperativa pública de gestió de serveis a les persones (ajut a domicili centre de dia)

Promogut per l’entitat: Ajuntament d’Arbúcies

El projecte consisteix en la creació d’una cooperativa pública de gestió de serveis a les persones (servei d’ajut a domicili i el futur centre de dia públic), ubicada a la població d’Arbúcies. També preveu la creació d’un centre de dia.

Descripció del projecte

22. Projecte d’economia circular de transformació de residus en fertilitzant

22. Projecte d’economia circular de transformació de residus en fertilitzant

Promogut per l’entitat: Tarpuna SCCL

El projecte es basarà en una economia circular aplicada a la agricultura i als residus orgànics. És una metodologia innovadora per recollir els residus del client prèviament processat a la mateixa casa del client amb una màquina que redueix el volum del residu en un 22% i l’higienitza. Amb el projecte es realitzaran diverses accions de reactivació territorial, generadores d’ocupació en l’economia social, alhora que enforteixen les cooperatives i entitats que ja hi treballen. Es preveu la creació de dues cooperatives.

23. Desenvolupament de la marca Tcolors de pintura escolar al mercat internacional

23. Desenvolupament de la marca Tcolors de pintura escolar al mercat internacional

Promogut per l’entitat: TEB Barcelona, SCCL

El projecte consisteix en l’impuls el creixement de llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit industrial, a partir del desenvolupament de la marca Tcolors de pintura escolar en el mercat internacional. L’actuació es du a terme a través del Centre Especial de Treball.

24. Impulsar l’economia local i de sectors emergents del territori

24. Impulsar l’economia local i de sectors emergents del territori

Promogut per l’entitat: Impulsem, SCCL

El projecte consisteix en l’impuls de l’economia local del sectors emergents del territori estimulant el sector privat per aconseguir un major retorn social per a tots i totes, alhora que impulsa el sector de l’economia cooperativa, social i solidària.

Descripció del projecte.

25. Projecte d’obertura al mercat alemany

25. Projecte d’obertura al mercat alemany

Promogut per l’entitat: TEB Vallès, SCCL

El projecte busca la consolidació de la tendència de creixement del Grup dels darrers anys que permeti afrontar el futur a mig termini amb les màximes garanties. La clau d’això és dotar-se d’un equip de professionals tècnics amb els coneixements i experiència requerida, com a pas previ a enfrontar-se al repte d’adequar espais, adquirir nous equipaments, i superar auditories i controls de qualitat per part dels seus nous clients i d’organismes aliens.

26. Creació de 2 cooperatives de feines domèstiques i de mainaderes

26. Creació de 2 cooperatives de feines domèstiques i de mainaderes

Promogut per l’entitat: Sersa, Serveis Socials i Adm., SCCL

El projecte consisteix en la creació i tutorització d’una cooperativa per les netejadores domiciliàries no regularitzades,i en la creació i seguiment d’una cooperativa on les mainaderes i mares de dia que presten els seus serveis de forma individual sense les garanties i estabilitat que permet una entitat cooperativa de treball associat. També busca aconseguir un acord intercooperatiu per la co-gestió de les mateixes.

Descripció del projecte

27. Projecte de creixement de la premsa local

27. Projecte de creixement de la premsa local

Promogut per l’entitat: Contrapunt, SCCL

El projecte consisteix en la creació d’una nova cooperativa de treball que agruparà l’estructura dels setmanaris de Granollers i municipis de l’entorn, destinat a promoure el creixement de la premsa local del Baix Vallès.

28. Robotització de la línia de cosmètica de la cooperativa

28. Robotització de la línia de cosmètica de la cooperativa

Promogut per l’entitat: Taller Àuria, SCCL

El projecte consisteix en la introducció en les línies de producció de cosmètica de la cooperativa, d’una nova generació de robots que s’integren amb les persones en l’entorn de fabricació, permeten treballar d’una manera estreta a robots i personal, i compartir tasques amb altres persones de forma segura ja que té un sistema en que qualsevol contacte o pressió no prevista atura tots els moviments del robot.

Descripció del projecte

29. Creació d’un pol de treball, creixement i formació de l’economia social

29. Creació d’un pol de treball, creixement i formació de l’economia social

Promogut per l’entitat: E.I. L’Eina, SCCL

El projecte consisteix en l’agrupació de tres cooperatives del territori, dues de nova creació i una de ja consolidada, per generar un pol de treball, coneixement i formació que pugui donar suport a l’economia social de la ciutat enfortint les iniciatives ja existents i creant noves.

30. Fomentar economia sostenible amb una xarxa de professionals vinculats al sector

30. Fomentar economia sostenible amb una xarxa de professionals vinculats al sector

Promogut per l’entitat: GEDI Gestió i disseny, SCCL

El projecte consisteix en fonamentar una economia sostenible i conscient amb els recursos existents creat una comunitat de professionals vinculats amb el sector que els asseguri unes condicions dignes de treball, i una xarxa d’intercanvi complementari de serveis o productes entre cooperatives del territori.

Descripció del projecte

31. Promoure l’economia social en el sector dels residus

31. Promoure l’economia social en el sector dels residus

Promogut per l’entitat: Associació SaóPrat

El projecte consisteix en promoure l’economia social en el sector de la sostenibilitat i especialment en el sector de la gestió de residus i la reducció del malbaratament alimentari amb impacte al Baix Llobregat.

32. Creació de cooperatives d’explotació agrària

32. Creació de cooperatives d’explotació agrària

Promogut per l’entitat: Ajuntament de Berga

El projecte consisteix en la reactivació del sector primari de la comarca del Berguedà mitjançant la creació de cooperatives d’explotació agrícola, a través de la creació d’una cooperativa que integrarà 10 explotacions agrícoles. A més, es proposa la creació d’una cuina industrial per l’elaboració/transformació de producte del primer sector del Berguedà.

Descripció del projecte

33. Inserció en el sector de fabricació de joc educatiu

33. Inserció en el sector de fabricació de joc educatiu

Promogut per l’entitat: Tallers Guinardó, Societat Coop. Catalana Limitada

El projecte consisteix en la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, formació individualitzada amb itineraris d’inserció (diferents transicions i processos), aprofitament d’oportunitats en el sector de la fabricació del joc educatiu. També busca enfortir el taller amb una màquina de capses, formació per a l’adaptació a la nova maquinària i incorporació de punts informàtics.

Descripció del projecte

34. Recuperar i valoritzar terrenys amb agricultura ecològica

34. Recuperar i valoritzar terrenys amb agricultura ecològica

Promogut per l’entitat: Central Parc del Baix Llobregat, SCCL

El projecte té la finalitat de recuperar i donar valor als terrenys abandonats del Parc agrari de Baix Llobregat, d’una forma organitzada amb altres agricultors ecològics de la zona, utilitzant aquestes terres per fomentar la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables, la generació de nous llocs de treball i l’impuls econòmic local, a la vegada que es realitzen accions per reduir el malbaratament alimentari.

Descripció del projecte

35. Millorar la ocupabilitat en l’àmbit de la sostenibilitat i la bicicleta

35. Millorar la ocupabilitat en l’àmbit de la sostenibilitat i la bicicleta

Promogut per l’entitat: Biciclot, SCCL

El projecte consisteix en el foment de mesures de promoció de l’ocupabilitat en l’àmbit de la bicicleta a través de la sostenibilitat en el transport a la feina i en el comerç de proximitat en el districte de Sant martí com a estratègia concreta del BiciHub en la promoció de projectes emmarcats en l’economia verda, fent especial atenció a aquells que creïn ocupació estable i de qualitat.

Descripció del projecte

36. Serveis específics d’ocupació per a les persones amb especials dificultats

36. Serveis específics d’ocupació per a les persones amb especials dificultats

Promogut per l’entitat: Associació Alba

El projecte consisteix en la creació d’una estructura d’economia social i adreçada a l’atenció i a ser un generador d’oportunitats per a les persones amb especials dificultats (risc d’exclusió social, amb discapacitat i/o problemes de salut mental) a través de la creació d’una cooperativa.

Descripció del projecte

37. Comercialització dels productes MANS als grans operadors d’alimentació

37. Comercialització dels productes MANS als grans operadors d’alimentació

Promogut per l’entitat: EI Xarxa Agrosocial, SCCL

MANS, un canal de comercialització que garanteix un cicle curt i uns preus equitatius pels productors apostant pels productes ecològics

El projecte consisteix en la generació de nous llocs de treball per a joves en risc d’exclusió de Sant Vicenç dels Horts a través de diverses activitats enfocades a implementar una estratègia de comunicació que permeti compartir amb els consumidors de productes MANS i amb el conjunt de la ciutadania el relat diferencial d’aquesta iniciativa; i ampliant-ne, el seu impacte econòmic, social i mediambiental que genera. Es busca implementar una estratègia comercial a curt termini que permeti comercialitzar els productes MANS a grans operadors del sector de l’alimentació.

Descripció del projecte

38. Reactivació del sector forestal

38. Reactivació del sector forestal

Promogut per l’entitat: Agència de Desenvolupament del Berguedà

El projecte consisteix en afavorir l’economia verda i incentivar la creació de cooperatives de treball en l’àmbit forestal, i que aquestes siguin estímul i reforç per l’ocupació de la comarca. El projecte comportarà la creació de dues cooperatives de treball en l’àmbit forestal.

39. Obrir una escola formativa de treballs forestals

39. Obrir una escola formativa de treballs forestals

Promogut per l’entitat: Escola d’Oficials Forestals, SCCL

El projecte consisteix en obrir una escola formativa de treballs forestals que completi la formació teòrica amb la pràctica en els aprofitaments forestals, on els alumnes siguin els qui acabin fent l’aprofitament amb la tutela i col·laboració del professorat.

Descripció del projecte

40. Obrir botigues de venda del material reciclat

40. Obrir botigues de venda del material reciclat

Promogut per l’entitat: Empresa d’Inserció Inserjobs, SCCL

El projecte consisteix en l’obertura de botigues per vendre el material reciclat per ells mateixos, per així allargar el cicle de vida dels aparells elèctrics, electrodomèstics i tèxtils.

Descripció del projecte

41. Construcció d’un nou obrador per ampliar activitat de càtering

41. Construcció d’un nou obrador per ampliar activitat de càtering

Promogut per l’entitat: Fundació Rubricatus

El projecte consisteix en la construcció d’un nou obrador per ampliar l’activitat de càtering per al repartiment dels àpats a domicili de les persones grans i els menús diaris dels treballadors de les empreses del territori.

Descripció del projecte

42. Fomentar l’emprenedoria coop. En el Servei d’Atenció a les Persones

42. Fomentar l’emprenedoria coop. En el Servei d’Atenció a les Persones

Promogut per l’entitat: Consell Comarcal del Vallès Oriental

El projecte consisteix en el foment de l’ocupació i l’emprenedoria en l’àmbit del Servei d’Atenció a les Persones mitjançant la creació de cooperatives i/o societats laborals que suposin una millora en l’ocupabilitat dels i les professionals d’aquest sector, així com una millora en l’atenció directa a les persones en situació de dependència i a les seves famílies.

Descripció del projecte

43. Construcció d’un centre de promoció “casa Bigodé” estades i cursos bioconstrucció

43. Construcció d’un centre de promoció “casa Bigodé” estades i cursos bioconstrucció

Promogut per l’entitat: Envall Cooperativa, SCCL

El projecte consisteix en la promoció i revitalització d’Envall a la Vall Fosca amb la construcció d’un centre de promoció “Casa Bigodé”, que actuaria com a albert-casa pilot i equipament de la cooperativa, es pretén per un costat habilitar un espai on la gent pugui fer estades i cursos de bioconstrucció que l’apropin al projecte de rehabilitació integral del poble d’Envall, a la vegada que es promociona l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al món rural.

Descripció del projecte.

44. Desplegament de la xarxa d’Oficines de desenvolupament agrari

44. Desplegament de la xarxa d’Oficines de desenvolupament agrari

Promogut per l’entitat: Associació Massís de Montserrat

El projecte consisteix en el desplegament de 12 punts que conformaran la Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat, en l’àmbit agrari ramader i de treball forestal.

Descripció del projecte

45. Creació de cooperatives en locals buits per oferir nous serveis

45. Creació de cooperatives en locals buits per oferir nous serveis

Promogut per l’entitat: Promogut per l’entitat: Ajuntament de Celrà

El projecte consisteix en el retorn de l’activitat econòmica a aquells locals del municipi que es troben actualment buits al Barri Vell, impulsant el model cooperatiu com a instrument d’enxarxament entre la creació de llocs de treball i l’arrelament i enfortiment del teixit territorial, tot això a través de la promoció de noves línies de serveis o productes de qualitat, sostenibles, de proximitat i responsables des del punt de vista social, econòmic i/o ambiental.

Descripció del projecte

46. Plans de comunicació/digitalització de 5 entitats del territori

46. Plans de comunicació/digitalització de 5 entitats del territori

Promogut per l’entitat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

El projecte consisteix en la implementació de plans de comunicació i/o digitalització i la implementació de plans d’innovació i/o internacionalització a 5 entitats del territori. S’inclou també la impartició de 50 hores de formació específica i la contribució a la creació de 2 entitats de nova creació en el municipi.

Descripció del projecte

47. Donar veu a les propostes culturals del territori

47. Donar veu a les propostes culturals del territori

Promogut per l’entitat: Surtdecasa, SCCL

El projecte consisteix en potenciar la plataforma digital de referència en informació cultural de proximitat www.surtdecasa.cat per a que arribi a cobrir tot el territori català, ja que a dia d’avui no existeix cap aplicació mòbil d’agenda cultural completa a nivell nacional.

Descripció del projecte.

48. Inserció laboral del Col·lectiu gitano

48. Inserció laboral del Col·lectiu gitano

Promogut per l’entitat: La Fundició, SCCL

El projecte preveu diferents accions, entre les quals destaca el de donar forma a les iniciatives empresarials sorgides de la recuperació de sabers de l’Escola popular en projectes d’economia social i solidària, per garantir la sortida principalment a joves i persones aturades i enfortir les comunitats.

Descripció del projecte

49. Projecte OLINET recollida d’oli domèstic de sector Hosteleria i restauració

49. Projecte OLINET recollida d’oli domèstic de sector Hosteleria i restauració

Promogut per l’entitat: Apindep Ronçana, SCCL

El projecte consisteix en la recollida d’oli domèstic i del sector de la hostaleria i restauració que Apindep Ronçana va iniciar amb la maquinària imprescindible fa un temps, i que es va desenvolupar principalment en escoles, ja que la formació i conscienciació és l’eix principal del projecte. La intenció és dinamitzar el projecte en altres municipis de l’entorn, ampliant-lo i consolidant-lo.

50. Cooperativa integral per associacions i negocis

50. Cooperativa integral per associacions i negocis

Promogut per l’entitat: Consorci Promoció dels Municipis del Lluçanès

El projecte consisteix en fer una cooperativa integral com a marca d’identitat i de territori. Per una banda hi haurà les sòcies de consum, que en la seva majoria són del Lluçanès, les famílies, amb el recolzament de les diferents associacions de botiguers i empresaris dels diferents municipis, i a oferir serveis a empreses de la comarca i en la que hi participaran com a socis col·laboradors les administracions públiques.

Descripció del projecte

51. Dinamització de l’espai de dones la Magrana, i creació de xarxa entre projectes

51. Dinamització de l’espai de dones la Magrana, i creació de xarxa entre projectes

Promogut per l’entitat: Espai Brotes, SCCL

El projecte consisteix en la dinamització de l’espai de dones La Magrana, a través de la realització de trobades quinzenals per anar construint comunitat amb el treball del dia a dia: generar confiança entre el grup a través d’interessos i vivències compartides, acompanyament a les propostes afins a l’espai sorgides a les trobades de la xarxa o per iniciativa d’alguna dona (treball continu), recull gràfic i presència a xarxes socials.

Descripció del projecte

52. Servei i espai de recerca vinculat al treball

52. Servei i espai de recerca vinculat al treball

Promogut per l’entitat: Fundació Privada Cassià Just

El projecte consisteix en un servei i espai de recerca vinculat al treball, on es treballarà de forma individualitzada i/o grupal el disseny del projecte personal, que li permeti trobar i sostenir una relació laboral. El projecte inclou la prospecció d’empreses del territori i la coordinació.

53. Millorar la visualització de vivers

53. Millorar la visualització de vivers

Promogut per l’entitat: Organisme Autònom de Desenvolupament Conca de Barberà

El projecte té com a objectius donar una major visualització als espais de viverisme especialitzat i convencional que actualment gestiona l’OAD, donar a conèixer els orígens cooperatius dels edificis, estudiar i incentivar la col·laboració entre les empreses agroalimentàries i altres empreses, i millorar la comercialització i la distribució de productes agroalimentaris.

54. Elaboració del pla estratègic, ampliació places residencials

54. Elaboració del pla estratègic, ampliació places residencials

Promogut per l’entitat: Fundació Vilagran – Maristany

Fundació Vilagran-Maristany, un instrument per ampliar els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat del Baix Empordà

El projecte consisteix en l’elaboració del pla estratègic de la fundació, l’anàlisi del cost-benefici de l’externalització/internacionalització de les funcions d’Administració de personal i gestió de nòmines, visita a altres entitats del tercer sector d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb la finalitat de crear sinergies, automatització de processos i software de recursos humans, Pla Estratègic i gestió de la qualitat, certificació en qualitat per a millorar l’eficiència i l’eficàcia.

Descripció del projecte

55. Creació i manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat

55. Creació i manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat

Promogut per l’entitat: Icària Iniciatives Socials, SAL

El projecte consisteix en la compra d’una màquina HEIDELBERG, Speed Master, 72-2-P per tal de crear 6 llocs de treball i poder mantenir els 78 llocs actuals de persones amb discapacitat, i així poder contribuir a un creixement sostingut i continuat del 5% de la seva plantilla.

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies