Taller: Gestió del conflicte en entorns cooperatius i entitats d’economia social

Programa

 • Comunitat i conflicte
 • Organització i conflicte
 • Cooperativa i conflicte
 • Entitat d’ES. i conflicte
 • Maneres d’afrontar el conflicte
 • Gestionar el conflicte en les organitzacions
 • Tipus de resolució de conflictes
  • Els sistemes heterocompositius
  • Els sistemes homocompositius
   • La mediació
   • La conciliació
   • La pràctica col·laborativa
 • Principis i valors per a gestionar el conflicte.
 • Escolta activa i empatia
 • La facilitació i el coaching
 • La comunicació no violenta
 • Els conflictes dins un entorn cooperatiu. La seva relació amb els principis cooperatius i les possibilitats de l’autorregulació: reglament de règim intern i “pactes parasocials cooperatius”.
 • La relació amb els sistemes d’”ethics and compliance”

Resum

Coneixement del CONFLICTE en relació a la comunitat i l’organització. Maneres d’afrontar-lo.
Conflicte i posar-lo en relació amb els principis cooperatius o valors organitzacionals.
Estudi del tipus de sistemes de resolució de conflictes.
Estudi de la Mediació, Conciliació i Pràctica col·laborativa.
Escolta activa i empatia. Facilitació i coaching. Comunicació no violenta. Les possibilitats d’autorregulació: RRI i pactes “parasocials”.

Justificació

La importància de conèixer la gestió de conflictes evidents i latents a les organitzacions, d’acord amb els principis de les organitzacions i la importància de la persona com actiu principal i com realitat complexa. Especial rellevància de les polítiques de prevenció i resolució de conflictes en organitzacions personalistes.

La necessitat que les persones amb capacitats gerencials i directives coneguin el conflicte, apliquin tècniques de visibilització i resolució i en tinguin previstos protocols d’actuació.

Objectius genèrics

 • Comprendre i acceptar amb naturalitat l’existència del conflicte i valorar-lo com oportunitat transformadora.
 • Identificar conflictes en les pròpies organitzacions
 • Identificar canals de resolució en les pròpies organitzacions / planificar-los.
 • Integrar la gestió del conflicte en l’organització
 • Formar i informar als membres de l’organització
 • Vincular el tractament del conflicte en l’organització amb els principis cooperatius o els principis de la pròpia organització.

Objectius específics

 • L’assoliment de les competències necessàries per a establir sistemes de prevenció, detecció i resolució de conflictes a les organitzacions.
 • L’organització, protocols d’actuació, polítiques a les organitzacions, relació amb principis i codis ètics.
 • Comprendre i acceptar amb naturalitat l’existència del conflicte i valorar-lo com oportunitat transformadora, identificar conflictes en les organitzacions, establir canals de resolució, integrar la gestió del conflicte en l’organització, formar i informar als membres de l’organització.

Fases

Introducció, reconeixement del conflicte, de les diferències dels conflictes intraorganitzacionals, establiment de sistemes de detecció, sistemes de resolució, comunicació no violenta, facilitació i de possibilitats d’autorregulació en la gestió del conflicte.

Metodologia

 • Classe magistral per a conceptes teòrics clau
 • Mètode del cas des de la segona sessió:
  • Elecció col·lectiva del cas a treballar
  • Descripció narrativa a estudiar individualment i posada en comú posterior
  • Lliurament de materials, indicació de bibliografia i de webgrafia
  • Grup d’observadors,
  • Supòsit de de la realitat (cas),
  • Possibilitat de diferents opcions o solucions, de manera que es faciliti el pensament divergent.
 • Jocs de rol, simulacions i comunicació amb suport material (lego serious Play o similars)
 •  Tècniques de facilitador, mediació i coaching

Inscripcions

Facilitadores

PRIORI ADVOCATS SCCLP

Contacte:

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies