Taller virtual de creació, creixement i gestió de cooperatives

Pla docentSol·licitud de participació

Presentació

L’acció consisteix en el disseny, posada en marxa, realització i seguiment d’una formació virtual amb la finalitat de donar a conèixer el model cooperatiu i d’entitats d’economia social i solidària (ESS) com a forma possible de portar a terme projectes des de la cooperació, la col·laboració i els fins socials.

La formació té com objectius específics:

 1. Posar en valor les oportunitats i potencialitats de les cooperatives i de les entitats d’ESS, des de l’impacte que tenen en les dimensions: individual/personal, grupal/col·lectiva, comunitària/social.
 2. Aprofundir en els fonaments teòrics/conceptuals sobre els què se sustenten els diferents models cooperatius i les entitats d’ESS:
 3. Eines concretes per a la posada en marxa,, el creixement i la gestió d’una cooperativa o entitat.
 4. Aspectes i recursos pràctics en el moment i el procés de constitució.
 5. Aspectes i recursos pràctics en el moment i el procés de creixement.
 6. Elements claus per la viabilitat i sostenibilitat del projecte.
 7. Aprenentatges realitzats per experiències cooperatives concretes, a través de l’estudi de casos.

Objectius

 • Introduir al món cooperatiu, conèixer els elements clau que de neixen les cooperatives, així com l’ecosistema cooperatiu català.
 • Conèixer experiències cooperatives de Catalunya i d’arreu del món que exempli quin la diversitat, riquesa i interès de l’opció cooperativa.
 • Re exionar sobre les competències de treball en equip i l’encaix de la for- ma jurídica cooperativa en projectes emprenedors.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de serveis com a instrument de cooperació per a la viabilitat i el creixement del projecte professional o empresarial, així com els elements que convé tenir en compte per valorar l’encaix amb projectes concrets.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de treball com a empresa en el marc de creació d’ocupació i els elements que convé tenir en compte.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de consumidors i usuaris (i en els seus diferents àmbits: compra conjunta de productes, ensenyament, habitatge…) com a instrument per organitzar i donar forma a projectes col- lectius que donin resposta a diferents necessitats.
 • Facilitar eines i recursos de gestió cooperativa i de re exió per al creixe- ment d’empreses cooperatives.

Continguts

UNITAT 1 – Aterrant en el cooperativisme

 • Introducció al cooperativisme
 • Les cooperatives a Catalunya en xifres
 • Tipus i classes de cooperatives
 • Experiències cooperatives

UNITAT 2 – Les cooperatives: què cal saber-ne?

 • Finalitats, principis i valors cooperatius
 • Marc legal
 • Persones sòcies
 • Òrgans de govern
 • Règim econòmic
 • Règim scal
 • Autoregulació

UNITAT 3 – Característiques de les cooperatives

 • Característiques, avantatges i potencialitats de les cooperatives
  • De treball associat
  • De consumidors i usuàries
  • De serveis

UNITAT 4 – Engegar i participar en un projecte cooperatiu

 • Aspectes clau de la posada en marxa:
  • Equip promotor
  • Elements de viabilitat i de sostenibilitat
  • Elements bàsics
 • Gestió cooperativa:
  • Entorns complexos i models de gestió
  • La dimensió relacional

UNITAT 5 – Amb què comptem per constituir la cooperativa?

 • Procés de constitució d’una cooperativa
 • Actors, eines i recursos facilitadors
 • Ecosistema cooperatiu

UNITAT 6 –Coneixent cooperatives reals: estudi de cas

UNITAT 7 – Reflexió estratègica

 • Què és l’estratègia empresarial?
 • Planificació estratègica o reflexió estratègica?
 • Com es construeix el marc estratègic?
 • Preferències estratègiques de les empreses d’economia social i solidària
 • Els posicionaments estratègics
 • L’estratègia en la política de l’empresa
 • Contingut bàsic per a l’elaboració d’un marc estratègic a lacooperativa

UNITAT 8 – Treball i gestió d’equips, governança compartida

 • L’esfera relacional dels grups
 • Estructura organitzativa: l’esfera visible
 • Cultura organitzativa: l’esfera invisible

UNITAT 9 – Intercooperació

 • Orígens i principis i tipus d’intercooperació
 • Criteris d’intercooperació. Claus d’èxit i fracàs
 • Formes jurídiques

Metodologia i Estructura

La formació virtual es desenvoluparà a l’aula virtual aracoop basada en la plataforma Moodle.

1 sessió inicial presencial (4h) per tal de compartir les finalitats, explicar el funcionament dels tallers, resultats esperats, resoldre dubtes, etc. Així com conèixer les persones participants i crear els grups per tal de desenvolupar els exercicis grupals previstos i l’estudi de cas. La Jornada també servirà per a identificar projectes cooperatius de les persones participants per tal de poder aplicar els coneixements que es vagin adquirint.

Es proposen 3 itineraris possibles a escollir un d’ells:

Cada itinerari té una càrrega lectiva orientativa, distribuïdes en hores de lectura de materials, hores d’exercicis, hores d’estudi de cas i hores de participació en càpsules temàtiques; a més, de la participació en una jornada presencial inicial que forma part del curs.

Itinerari 1: 38 h càrrega lectiva
Itinerari 2: 22 h càrrega lectiva
Itinerari 1: 50 h càrrega lectiva

 

Destinataris

 • Professionals i personal tècnic assessor de la Xarxa d’Ateneus Coopera- tius (+ cercles cooperatius)
 • Persones que treballen assessorant, en serveis de gestoria o orientant en la creació d’empreses i ocupació, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb interès en la forma cooperativa.
 • Persones emprenedores que tenen previst posar en marxa algun projecte de treball per compte propi i que estan interessades en l’organització dels seus projectes socioeconòmics en forma de cooperativa
 • Professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius que imparteixen el mòdul d’economia i emprenedoria i treballen possibilitats d’ocupació futura dels alumnes
 • Professionals i autònoms que valorin l’opció cooperativa com a possible via per donar forma a espais de cooperació amb altres.
 • Persones amb funcions de direcció i gestió d’empreses que valorin l’opció cooperativa com a possible via per donar forma a projectes de cooperació empresarial amb altres.
 • Persones emprenedores que es plantegen incorporar els consumidors i usuaris com a socis i com a part implicada en el desenvolupament i la gestió dels seus projectes empresarials.
 • Persones a les quals els pot interessar organitzar-se per tenir accés a al- gun tipus de producte o servei en unes condicions determinades: habitat- ge, alimentació, educació…
 • Persones sòcies de cooperatives que tinguin interès en formar-se en eines i recursos per al creixement i la gestió de la seva cooperati

Calendari

El taller té una durada d’entre 5 i 16 setmanes, amb una càrrega lectiva orientativa d’entre  22 i 50 hores en funció de l’itinerari que es triï.

Itinerari 1: del 7 de març al 13 de maig
Itinerari 2: del 20 de maig al 21 de juny
Itinerari 1: del 7 de març al 21 de juny.

La data màxima per enviar la sol·licitud de participació és el 28 de febrer

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies