Taller virtual de creació, creixement i gestió de cooperatives

Pla docentSol·licitud de participació

Presentació

L’acció consisteix en el disseny, posada en marxa, realització i seguiment d’una formació virtual amb la finalitat de donar a conèixer el model cooperatiu i d’entitats d’economia social i solidària (ESS) com a forma possible de portar a terme projectes des de la cooperació, la col·laboració i els fins socials.

La formació té com objectius específics:

 1. Posar en valor les oportunitats i potencialitats de les cooperatives i de les entitats d’ESS, des de l’impacte que tenen en les dimensions: individual/personal, grupal/col·lectiva, comunitària/social.
 2. Aprofundir en els fonaments teòrics/conceptuals sobre els què se sustenten els diferents models cooperatius i les entitats d’ESS:
 3. Eines concretes per a la posada en marxa,, el creixement i la gestió d’una cooperativa o entitat.
 4. Aspectes i recursos pràctics en el moment i el procés de constitució.
 5. Aspectes i recursos pràctics en el moment i el procés de creixement.
 6. Elements claus per la viabilitat i sostenibilitat del projecte.
 7. Aprenentatges realitzats per experiències cooperatives concretes, a través de l’estudi de casos.

Objectius

 • Introduir al món cooperatiu, conèixer els elements clau que de neixen les cooperatives, així com l’ecosistema cooperatiu català.
 • Conèixer experiències cooperatives de Catalunya i d’arreu del món que exempli quin la diversitat, riquesa i interès de l’opció cooperativa.
 • Re exionar sobre les competències de treball en equip i l’encaix de la for- ma jurídica cooperativa en projectes emprenedors.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de serveis com a instrument de cooperació per a la viabilitat i el creixement del projecte professional o empresarial, així com els elements que convé tenir en compte per valorar l’encaix amb projectes concrets.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de treball com a empresa en el marc de creació d’ocupació i els elements que convé tenir en compte.
 • Conèixer les potencialitats de la cooperativa de consumidors i usuaris (i en els seus diferents àmbits: compra conjunta de productes, ensenyament, habitatge…) com a instrument per organitzar i donar forma a projectes col- lectius que donin resposta a diferents necessitats.
 • Facilitar eines i recursos de gestió cooperativa i de re exió per al creixe- ment d’empreses cooperatives.

Continguts

UNITAT 1 – Aterrant en el cooperativisme

 • Introducció al cooperativisme
 • Les cooperatives a Catalunya en xifres
 • Tipus i classes de cooperatives
 • Experiències cooperatives

UNITAT 2 – Les cooperatives: què cal saber-ne?

 • Finalitats, principis i valors cooperatius
 • Marc legal
 • Persones sòcies
 • Òrgans de govern
 • Règim econòmic
 • Règim scal
 • Autoregulació

UNITAT 3 – Característiques de les cooperatives

 • Característiques, avantatges i potencialitats de les cooperatives
  • De treball associat
  • De consumidors i usuàries
  • De serveis

UNITAT 4 – Engegar i participar en un projecte cooperatiu

 • Aspectes clau de la posada en marxa:
  • Equip promotor
  • Elements de viabilitat i de sostenibilitat
  • Elements bàsics
 • Gestió cooperativa:
  • Entorns complexos i models de gestió
  • La dimensió relacional

UNITAT 5 – Amb què comptem per constituir la cooperativa?

 • Procés de constitució d’una cooperativa
 • Actors, eines i recursos facilitadors
 • Ecosistema cooperatiu

UNITAT 6 –Coneixent cooperatives reals: estudi de cas

UNITAT 7 – Reflexió estratègica

 • Què és l’estratègia empresarial?
 • Planificació estratègica o reflexió estratègica?
 • Com es construeix el marc estratègic?
 • Preferències estratègiques de les empreses d’economia social i solidària
 • Els posicionaments estratègics
 • L’estratègia en la política de l’empresa
 • Contingut bàsic per a l’elaboració d’un marc estratègic a lacooperativa

UNITAT 8 – Treball i gestió d’equips, governança compartida

 • L’esfera relacional dels grups
 • Estructura organitzativa: l’esfera visible
 • Cultura organitzativa: l’esfera invisible

UNITAT 9 – Intercooperació

 • Orígens i principis i tipus d’intercooperació
 • Criteris d’intercooperació. Claus d’èxit i fracàs
 • Formes jurídiques

Metodologia i Estructura

La formació virtual es desenvoluparà a l’aula virtual aracoop basada en la plataforma Moodle.

1 sessió inicial presencial (4h) per tal de compartir les finalitats, explicar el funcionament dels tallers, resultats esperats, resoldre dubtes, etc. Així com conèixer les persones participants i crear els grups per tal de desenvolupar els exercicis grupals previstos i l’estudi de cas. La Jornada també servirà per a identificar projectes cooperatius de les persones participants per tal de poder aplicar els coneixements que es vagin adquirint.

Es proposen 3 itineraris possibles a escollir un d’ells:

Cada itinerari té una càrrega lectiva orientativa, distribuïdes en hores de lectura de materials, hores d’exercicis, hores d’estudi de cas i hores de participació en càpsules temàtiques; a més, de la participació en una jornada presencial inicial que forma part del curs.

Itinerari 1: 38 h càrrega lectiva
Itinerari 2: 22 h càrrega lectiva
Itinerari 3 (1+2): 50 h càrrega lectiva

 

Destinataris

 • Professionals i personal tècnic assessor de la Xarxa d’Ateneus Coopera- tius (+ cercles cooperatius)
 • Persones que treballen assessorant, en serveis de gestoria o orientant en la creació d’empreses i ocupació, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb interès en la forma cooperativa.
 • Persones emprenedores que tenen previst posar en marxa algun projecte de treball per compte propi i que estan interessades en l’organització dels seus projectes socioeconòmics en forma de cooperativa
 • Professorat de secundària, batxillerat i cicles formatius que imparteixen el mòdul d’economia i emprenedoria i treballen possibilitats d’ocupació futura dels alumnes
 • Professionals i autònoms que valorin l’opció cooperativa com a possible via per donar forma a espais de cooperació amb altres.
 • Persones amb funcions de direcció i gestió d’empreses que valorin l’opció cooperativa com a possible via per donar forma a projectes de cooperació empresarial amb altres.
 • Persones emprenedores que es plantegen incorporar els consumidors i usuaris com a socis i com a part implicada en el desenvolupament i la gestió dels seus projectes empresarials.
 • Persones a les quals els pot interessar organitzar-se per tenir accés a al- gun tipus de producte o servei en unes condicions determinades: habitat- ge, alimentació, educació…
 • Persones sòcies de cooperatives que tinguin interès en formar-se en eines i recursos per al creixement i la gestió de la seva cooperati

Calendari

El taller té una durada d’entre 5 i 16 setmanes, amb una càrrega lectiva orientativa d’entre  22 i 50 hores en funció de l’itinerari que es triï.

Itinerari 1: del 7 de març al 13 de maig
Itinerari 2: del 20 de maig al 21 de juny
Itinerari 3: del 7 de març al 21 de juny.

Sol·licitud de participació

aracoop.coop utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. Més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies