Sessió Monogràfica Nova Llei de Cooperatives

Novetats de la Llei de CooperativesObjectius: Nou marc jurídic i marges d'autoregulació: Conèixer les peculiaritats de la forma jurídica cooperativa tot aprofondint en les possibilitats que ofereix la nova llei…

Taller de governança cooperativa (Bcn II) SESSIÓ 1

Taller de quatre sessions orientat a ampliar els coneixements i competències per a participar dels òrgans de govern o direcció de les cooperatives i dissenyar sistemes de govern eficients d’acord…