Crea la teva Cooperativa

L’objectiu d’aquest seminari és donar a conèixer els punts claus de l’empresa cooperativa i  les etapes de constitució d’una empresa cooperativa: La Cooperativa i el seu objecte social Què son…