1ª Sessió CoopCrea

Introducció a l’Economia Social, el cooperativisme i el programa CoopCrea