Recull de mesures pel COVID19 Enllaç al document de recull de mesures preses pel COVID-19 i les seves afectacions a les entitats de l’Economia Social i Solidària Fons de Contingència…