Taller – Cooperativisme i agroecologia

Els continguts d'aquest taller es centren en: Visualitzar la cooperativa, com a formula per contribuir a la millora de les condicions de proveïment (qualitat, preu, valors) de producte ecològic i de proximitat, a les persones consumidores, grups de consum existents, productores i elaboradores agroecològiques, i distribuïdors/es negocis de restauració de proximitat, menjadors escolars i menjadors…

Taller regularització de persones migrades

Els continguts d'aquest taller es centren en: Coneixerem la documentació i els procediments establerts a la normativa d'estrangeria per tal que las persones migrants puguin obtenir els permisos necessaris per a desenvolupar l'activitat laboral en el marc d’un projecte d’economia social. • Drets i garanties de les persones estrangeres a l'estat espanyol • Requisits i…

Taller – Anàlisi dels models de sostenibilitat i estructura de costos de projectes

Els continguts d'aquest taller es centren en el marc teòric i pràctic de: • Models de sostenibilitat (models d’ingressos). • Costos en base a activitats i recursos clau del potencial projecte. - Estructura de costos. - Càlcul de costos.. Per a més informació consulteu la fitxa de l'activitat Formulari d'inscripció   Aquest taller pretenen millorar…

Taller – Dubtes fiscals sobre les cooperatives

Els continguts d'aquest taller es centren en el marc teòric i pràctic de: • Marc fiscal de la tributació de les entitats de l’ESS. • Obligacions d’informació: - Declaració anual d’operacions amb tercers. - Declaració Censal. • Obligacions de tributar: - L’Impost de Societats de les Cooperatives. - Cooperatives protegides. - Cooperatives especialment protegides. •…

Taller – Anàlisi de viabilitat i sostenibilitat de projectes

Els continguts d'aquest taller es centren en: • Fase “Ideació” - Marc teòric · Detecció de necessitats socials · Ideació de potencials solucions · Generació de potencials solucions - Marc pràctic (dinàmica grupal) • Fase “anàlisi de possibles models de negoci / sostenibilitat del projecte”. - Canvas social. Marc teòric - Marc pràctic (dinàmica grupal)…

Taller – Anàlisi dels models de sostenibilitat i estructura de costos de projectes

Els continguts d'aquest taller es centren en el marc teòric i pràctic de: • Models de sostenibilitat (models d’ingressos). • Costos en base a activitats i recursos clau del potencial projecte. - Estructura de costos. - Càlcul de costos.. Per a més informació consulteu la fitxa de l'activitat Formulari d'inscripció   Aquest taller pretenen millorar…

Taller – Diversitat i gestió emocional

Els continguts d'aquest taller es centren en el marc teòric i pràctic de: • Adaptant-nos a la diversitat. • Gestió emocional. • Analitzant les etapes de canvi. • Ajustant-nos a la cultura cooperativa. • Casos pràctics: Cas 1: atenció i acompanyament a una entitat que està patint per la sostenibilitat econòmica de la cooperativa (baixada…

Taller – Gestió de conflictes: parlem del què és difícil

Els continguts d'aquest taller es centren en el marc teòric i pràctic de: • Conflicte: què és, creences entorn el conflicte. • Senyals de conflicte. Com identificar-lo. • El conflicte en les cooperatives: tipus de conflicte. • Eines i habilitats per la gestió de conflictes... Per a més informació consulteu la fitxa de l'activitat Formulari…

Taller – Autofinançament i finançament ètic i solidari dels projectes d’economia social i cooperativa

Els continguts d'aquest taller es centren en: • Principals elements del pla definançament. - Exemples i cas d’èxit. • Finançament via generació de fons propis i capitalització de les cooperatives. • Aspectes principals a tenir en compte a l’hora de sol·licitar finançament bancari i extrabancari. • Instruments financers a disposició de les cooperatives i entitats…

Taller – Anàlisi estratègic per a projectes (dia 1)

Els continguts d'aquest taller es centren en: • El relat d’emprendre socialment (missió i visió del projecte). • Cadena de Valor del sector d’activitat. • Mapa d’actors. • Anàlisi de l’entorn (PESTEL i PORTER). • DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte). Es necessari tenir un mínim coneixement previ de la matèria. Per a…

Taller – Anàlisi estratègic per a projectes (dia 2)

Els continguts d'aquest taller es centren en: • El relat d’emprendre socialment (missió i visió del projecte). • Cadena de Valor del sector d’activitat. • Mapa d’actors. • Anàlisi de l’entorn (PESTEL i PORTER). • DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte). Es necessari tenir un mínim coneixement previ de la matèria. Per a…

Taller Models d’organització. A cada model d’organització un model de governança i diferents graus de participació

Els continguts d'aquest taller es centren en: • Els grans marcs culturals i com aquest influeixen en la governança i en la presa de decisions (individual i col·lectiva, conscient i inconscient). • Cóm el disseny de l’estructura organitzativa pot facilitar la governança i la presa de decisions, la importància dissenyar els rols i funcions alineats,…