ICSSEC

ICSSEC és un projecte multidisciplinari que pretén donar resposta a la necessitat d’incorporar l’economia social i circular en el sector agrari per tal d’assolir els objectius de
sostenibilitat, així com oferir cobertura a la creixent demanada de productes més sans i
sostenibles, que contemplin el reaprofitament dels residus i la substitució del plàstic.

La fàbrica de continguts

La fàbrica de continguts és una nova línia de negoci de la cooperativa Sàpiens que
desenvoluparà continguts de qualitat i innovadors per a tercers que incorporin els valors
cooperativistes en l’àmbit de la comunicació, com ara marques amb necessitat d’adaptarse
a les noves formes de consum amb accions de comunicació i publicitat que van més enllà
de la promoció de producte i que aporten valor a la societat en forma de continguts de
qualitat.

Crowdcoop: multipliquem les possibilitats del finançament cooperatiu

La idea neix de constatar la necessitat de posar eines de finançament i de suport per constituir noves cooperatives o consolidar projectes de l’economia social en el territori català, així com la necessitat de dissenyar i implementar programes de formació integral a iniciatives per a la seva transformació en cooperatives.

Turiscoop

En aquest projecte es volen vincular les cooperatives agràries amb experiències
turístiques, a través de l’aprofitament dels recursos del territori, la suma amb proveïdors
locals, i l’aportació d’innovació i creativitat amb la finalitat de crear un producte diferencial, que cridi l’atenció i serveixi de reclam, per dinamitzar les cooperatives i paral·lelament el territori i difondre, mitjançant experiències cooperatives, els valors del cooperativisme a la societat.