Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa Integral El Roser SCCL

Breu descripció del projecte

La Cooperativa Integral El Roser neix arran de l’escassetat d’oferta pública i privada d’escoles que aposten per l’educació viva i activa com a línia pedagògica a la comarca, i per respondre a la manca de projectes autogestionats amb un model de gestió clar.

Per combatre aquesta mancança, el projecte Apropem l’educació viva a la comunitat endega un nou servei de formació, activitats i tallers d’educació centrat en la persona, amb l’objectiu d’estendre l’educació viva i respondre a les necessitats formatives i educatives de
les famílies de la comarca del Baix Llobregat, especialment de les que tenen infants en edat escolar (educació infantil i primària).

El projecte es gestionarà segons un sistema de governança sociocràtic i un cercle de gestió de la convivència

Objectius/ reptes del projecte
  • Endegar un nou servei de formació, activitats i tallers d’educació a la cooperativa per a la comunitat.
  • Enfortir i consolidar l’estructura de la cooperativa i el projecte educatiu actual.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 5 llocs de treball
Dades de contacte
Xarxes socials