Entitat promotora i agrupada/ades

Barabara Educació, SCCL, Atiende Films, SL

Breu descripció del projecte

La formació en línia està adquirint un pes fonamental i ofereix múltiples avantatges.
No obstant això, també presenta limitacions, per la qual cosa és necessari pensar models didàctics en línia i desenvolupar eines de
treball col·laboratiu i estratègies educatives que es basin en la generació de coneixement compartit, potenciant el treball en equip i
establint un vincle amb la naturalesa del canvi esperat.

El projecte té com a finalitat desenvolupar una nova línia de formació en línia en la cooperativa, per generar un model didàctic de formació en línia semipresencial amb propostes de programari lliure. Els principals components de la proposta són dur a terme una formació semipresencial a partir de metodologies audiovisuals innovadores que permetin generar un model de formació en línia diferencial i de qualitat en el marc de l‘economia social i solidària, i desenvolupar una prova pilot de formació en disseny i gestió de projectes socials.

La formació en disseny i gestió de projectes permet construir projectes socials que posin el focus en la gestió del canvi associada. Ens permetrà introduir els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de planificar, executar i gestionar un projecte amb garanties.

Objectius/ reptes del projecte

Que els usuaris dels serveis de l’entitat amb diversitat funcional de la ciutat de l’Hospitalet tinguin:

  • Dissenyar i implementar el model didàctic i pedagògic en línia.
  • Dissenyar i implementar el model tecnològic de la formació en línia.
  • Desenvolupar una prova pilot semipresencial en el disseny i la gestió de projectes socials.
  • Ús del llenguatge audiovisual com a metodologia educativa.
  • Ús de programari lliure i de codi obert.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • Generació de 4 llocs de treball
Dades de contacte

Persona de contacte
Laura Perez
info@barabaraeducacio.org

Web
https://barabaraeducacio.org/

Xarxes socials